Kreftpasienter har svært forskjellige sykdomsforløp, noe som gjør at noen pasienter svarer på behandlingen mens andre gjør det ikke. Samme behandlingsmetode på samme kreftform gir forskjellige resultater, noe som gjør det vanskeligere å legge opp vellykkede behandlinger.

Forskere jobber intenst med dette, og flere forskermiljø har presentert interessante resultater som tyder på at man må tenke mer individuelt i behandling av kreft.

Bakterieflora i tarmen

En viktig behandlingsform innen kreftterapi er immunterapi. Dette er en effektiv terapi som mange kreftpasienter svarer bra på. Samtidig er det en vesentlig prosentandel som ikke har like god effekt av denne terapien.

En nylig studie viser at det kan være en sammenheng mellom sammensetningen i bakteriefloraen i tarmen og pasientens respons på immunterapi behandlingen. Forskere har samlet data fra avføringsprøver fra pasienter som ble behandlet med immunterapi. Så sammenlignet man bakteriefloraen til pasientene, samt så på hvordan de svarte på behandlingen.

To separate prosjekter har vist en klar sammenheng mellom bakteriene i tarmen og pasientenes svar på behandlingen. Blant annet fant forskere ved Universitetet i Texas at det var en høy forekomst av en spesiell type Ruminococcaceae-bakterie hos pasienter som også hadde mange CD8+T-celler. De sistnevnte angriper kreftceller og anses som svært viktig i en effektiv kreftbehandling.

Behov for mer forskning

Funnene som er gjort er svært interessante, men det er foreløpig kun gjennomført mindre undersøkelser med fokus på å se sammenhenger mellom tarmbakterier og immunceller, eller andre celler. Funnene kan derfor ikke bekreftes i en større sammenheng og dermed er det vanskelig å se i hvilken grad dette kan påvirke kreftbehandlingen.

Flere universiteter og forskningsmiljøer har tatt opp denne ballen og det rapporteres om at flere forskningsprosjekter med dette som tema enten er i planleggingsfasen eller er igangsatt.

Med midler fra flere organisasjoner så har man muligheten til å se om det er hold i disse påstandene.

Flere interessante studier rundt bakteriefloraen

Det er ikke bare i forbindelse med kreft at man har rettet søkelyset mot bakteriefloraen i tarmen. Forskere har i løpet av de siste årene blitt mer oppmerksom på bakteriefloraens rolle i å bryte ned bestanddelene i maten vi spiser. Måten disse bestanddelene brytes ned og i hvor stor grad bakteriene klarer å omgjøre maten til næring er ikke så standardisert som mange forskere har ment før.

Det er studier nå som viser at bakterieflora kan påvirke effekten av penicillin. Dette vil bli svært viktig fremover ettersom forekomsten av resistente bakterier er økende. Ved å kunne tilby en antibiotika kur som er målrettet og tilpasset bakteriefloraen vil man kunne minske behovet for å prøve ut flere typer antibiotika.

Det er også flere studier som indikerer at bakterieflora sammensetningen påvirker insulinproduksjonen og produksjonen av andre hormoner som kontrollerer vekt, søtsug og mye annet. Dette kan ha stor innflytelse på behandlingen av overvekt, diabetes og annet.

Skulle forskningsresultatene bekrefte at bakteriefloraen er viktig for behandlingen, så vil dette ha stor innflytelse på behandlingsformer. Inkludert at flere vil ha muligheten til å selv påvirke helsen ved å påvirke sin egen bakterieflora.