En interessant ny studie ble nylig publisert i New England Journal of Medicine. Denne viser at man bør tenke nytt når det kommer til bruken og doseringen av Xarelto (rivaroaben). Dette er et legemiddel som brukes blant annet som forebygging mot blodpropp.

Flere studier nå har vist at dette legemiddel er mer effektivt på dette området enn det legemiddelet som brukes mest i Norge pr nå, nemlig acetylsalisylsyre (ASA).

Over 3000 pasienter involvert

I undersøkelsen ble over 3000 pasienter undersøkt og behandlet. Alle fikk behandling etter en venerøs blodpropp med et regimé med blodfortynnende i seks til 12 måneder.

Etter denne behandlingen så deltok de i en randomisert fase 3-studie. Dette var en dobbeltblindet studie for sikre pålitelige resultater.

Pasientene fikk enten 10 eller 20 mg rivoraxaban daglig eller ASA 100 mg daglig som en forebyggende behandling mot utviklingen av flere blodpropper.

Resultatene

Andelen pasienter som tilbakefall som gikk på rivaroxaban var til sammen 2,7 prosent fordelt på 1,5 prosent av de som fikk 10 mg og 1,2 prosent av de som fikk 20 mg dosering daglig.

Denne andelen var vesentlig lavere enn de som fikk ASA, hvor hele 4,4 prosent fikk en ny blodpropp.

I forhold til blødninger, som alltid er en risiko med denne typen behandlinger så ble resultatene:

  • 2,7 prosent på rivaroxaban, 20 mg.
  • 2,0 prosent på rivaroxaban, 10 mg
  • 1,8 prosent på ASA

Disse forskjellene regnes ikke som statistisk signifikant så det knyttes ikke større bekymring til blødningsfare ved bruk av det ene eller det andre legemiddelet.

Veien videre

Studien ble gjennomført i flere land, og i Norge ble den ledet av UiO professoren Per Morten Sandset. Han er en mangeårig ekspert innen behandling av blodpropp og mener at denne studien må føre til at man revurderer medisinbruken i denne behandlingen.

Ser man nærmere på tallmaterialet så viser de at man kan senke dosering, uten at dette øker sjansen for tilbakefall.

Studien viser nemlig at risikoen for tilbakefall var 74 prosent lavere med 10 mg rivaroxaban, 66 prosent lavere ved 20 mg, sammenlignet med ASA.

Dette betyr at flere kan behandles med 10 mg rivaroxaban, noe som også minsker risikoen for uheldige bivirkninger. I tillegg så viser denne studien klart at ASA ikke er den beste behandlingen for å hindre tilbakefall.

Denne konklusjonen, sammen med det faktum at studiet viser man kan bruke lavere doser av rivaroxaban, vil få konsekevenser for behandlingen av pasienter som har hatt blodpropp.

I dag så anbefales ikke ASA i Norge spesifikt, men det de anbefalte dosene av rivaroxaban er høyere enn det som studien viser er nødvendig. Så et resultat av denne studiene er at doseringsanbefalingen vil bli endret.

Flere medikamenter gir god virkning ved lavere dosering

Rivaroxaban og ASA er ikke de eneste medisinene som har vist seg å være mer effektive også med lavere doseringer. Dette er en indikasjon på at forskere nå bør rette mer oppmerksomhet mot doseringen. Lavere dosering gir, på generelt grunnlag, mindre bivirkninger.

To andre medikamenter, i samme kategori, har også vært prøvd ut på denne måten. Også her viser det seg at medikamentet gir god beskyttelse også ved lavere doseringer. Dette er antikoaguleringsmedikamenter som er kjent for å ha flere bivirkninger, noe som gjør at det er svært viktig å bruke lavest mulig dose.

Det er sannsynlig at man i nær fremtid vil finne også flere medikamenter som man trygt kan senke doseringen på, noe som vil gi flere pasienter bedre behandling med mindre bivirkninger.