Kategori: Nyheter

Foreldre er rollemodeller innen medisinbruk

Det er velkjent for alle at foreldre fungerer som rollemodeller, på godt og vondt for sine barn. Dette gjelder spesielt i ungdomsårene hvor ungdommen skal finne sin identitet og ser både på sine foreldre og andre voksne for å finne ut hva som er bra og hva som er mindre bra. I en stor norsk…

Les mer

Endelig et effektivt virkemiddel mot rotaviruset

Rotaviruset er et fryktet virus som herjer spesielt i fattige land hver eneste år. Viruset gir den smittede kraftig diaré, noe som igjen fører til dehydrering. Dette er spesielt et problem i land sør for Sahara, men også i andre land. Det er estimert at diarésykdommer tar liv av rundt 450 000 barn hvert eneste…

Les mer

Ny forsking peker på økt behov for persontilpasset behandling

Medisinsk forskning i Norge og i utlandet viser en økende tendens til at generalisert medisin ikke gir de ønskede resultatene. Dette gjelder innen flere medisinske fagfelt, inkludert kreftforskning, forskning på pandemier og forskning på resistente bakterier for å nevne noen.

Les mer