Det er velkjent for alle at foreldre fungerer som rollemodeller, på godt og vondt for sine barn. Dette gjelder spesielt i ungdomsårene hvor ungdommen skal finne sin identitet og ser både på sine foreldre og andre voksne for å finne ut hva som er bra og hva som er mindre bra.

I en stor norsk undersøkelse så har forskere funnet at foreldres bruk av reseptfrie, smertestillende legemidler har stor innflytelse på tenåringenes bruk av slike legemidler. Dette er noe overraskende ettersom dette ikke er noe man snakker mye om, men mer noe som observeres. Det var også mindre opposisjon mot foreldrene på dette området, selv der hvor tenåringene har en periode hvor opponerer mot sine foreldre.

Bruk av reseptfrie legemidler ved hodepine

Forskningsprosjektet hadde sitt hovedfokus på hodepine og bruk av smertestillende for å dempe hodepinen. Årsaken til bruk av hodepine som målepunkt er at dette beviselig er noe folk flest vil oppleve innimellom. I tillegg så er det relativt vanlig å bruke reseptfrie legemidler for å behandle en slik smerte.

Den eneste innvendingen man kan ha til dette fokuset er at tidligere undersøkelser har vist at det er forskjell mellom menn og kvinner i forhold til hvordan de opplever hodepine. Dette viser også denne undersøkelsen ved at kvinner og jenter rapporterer om mer hodepine og behov for smertelindring, mens menn rapporterer om noe mindre behov for smertelindring for hodepine.

Samtidig så er det helt klart at i denne undersøkelsen så er dette irrelevant for resultatet. Måle med undersøkelsen var å finne ut hvordan foreldrene påvirket ungdommen, uavhengig av kjønn.

Resultatet av undersøkelsen

Overraskende nok så hadde det lite betydning for resultatet om ungdommen selv hadde mye hodepine. Selv ungdommer som rapporterte om at de sjelden hadde hodepine selv, hadde en lignende holdning som sine foreldre i forhold til å bruke legemidler når de hadde hodepine.

Det ble også vist i undersøkelsen av man brukte gjerne reseptfrie smertestillende for å dempe hodepinen, men på spørsmål om man brukte slike legemidler for annen somatisk smerte så var svaret oftere negativt. Så det er hodepinen som i all hovedsak er kilden til bruken av smertestillende.

Den forventendeforskjellen mellom jenter og gutter ble også bevist. Kvinner og tenåringsjenter bruker mer smertestillende i forbindelse med hodepine enn menn og tenåringsgutter.

Hva dette kan føre til

Foreldre kan ofte ha helt legitime årsaker til bruken av reseptfrie smertestillende og har ofte et mer voksent og balansert forhold til dette. Dessverre så ser ikke alltid tenåringen de gangen den voksne ikke bruker smertestillende og de ser heller ikke at fysiologisk så er det forskjeller mellom voksne og tenåringer i forhold til hvordan medikamentene virker og påvirker kroppen.

Så selv om foreldrene ikke bruker legemiddelet feil, kan ungdommen få et for avslappet forhold til medisinen noe som kan føre til overforbruk og utviklingen av kronisk hodepine eller andre helseproblemer.

Det rapporteres også om en økning i paracetamol forgiftning spesielt blant unge jenter. Mange tenker at dette er et trygt legemiddel ettersom det ikke er reseptbelagt, men sannheten er at denne medisinen kan gjøre store skader på leveren og kroppen hvis man tar for mye. Dette er altså en trend man må få snudd og da må foreldre gå foran med et godt eksempel.