Rotaviruset er et fryktet virus som herjer spesielt i fattige land hver eneste år. Viruset gir den smittede kraftig diaré, noe som igjen fører til dehydrering. Dette er spesielt et problem i land sør for Sahara, men også i andre land. Det er estimert at diarésykdommer tar liv av rundt 450 000 barn hvert eneste år. Ikke all diaré skyldes rotaviruset, men en vesentlig andel av de rammede antas å være smittet av dette viruset.

Det er først og fremst barn som rammes og derfor har utviklingen av vaksiner vært et viktig virkemiddel i kampen mot denne potensielt dødelige sykdommen. Dette arbeidet har vært hindret av at de vaksinene som har blitt utviklet har vært helt avhengig av å være nedkjølt. Dette har gjort det vanskelig å nå ut til de som trenger vaksinen.

Utprøving av BRV-PV-vaksinen i Niger

Leger Uten Grenser har lenge jobbet hardt med å utvikle mer robuste vaksiner som kan brukes også i varme klimaer med begrenset medisinsk utstyr tilgjengelig.

Deres forskningsteam Epicentre har prøvd ut en ny vaksine på over 4000 barn i Niger, et av landene som sliter med denne sykdommen. Deres resultater er presentert i The New England Journal of Medicine og viser at vaksinen er effektiv.

Den nye vaksinen har to viktige fordeler fremfor de to andre på markedet. Først og kanskje viktigst er at vaksinen ikke er avhengig av nedkjøling. Dette betyr at helsepersonell kan ta med seg vaksinen ut til avsidesliggende områder, noe som ikke har vært mulig før.

Videre så er denne vaksinen rimeligere enn de foregående. Foreløpige tall sier at en vaksine vil komme på under 25 kroner, noe som vil åpne for en storstilt vaksinering av barn i risiko områder. Dette er dermed et viktig virkemiddel i kampen mot barnedødelighet.

Vaksinen er nå til godkjenning hos WHO, men med en beviselig 67 prosent beskyttelse og ingen sikkerhetsproblemer så er det sannsynlig at denne vil bli godkjent.

Flere vaksiner utvikles

Å gi barn og unge vaksiner er regnet som den beste måten å utrydde sykdommer på, eller i det minste begrense sykdomsutbrudd. På 90-tallet og begynnelsen av 2000 tallet så ble det publisert flere artikler hvor man stilte spørsmålstegn ved vaksinenes effektivitet. I tillegg så ble det fremmet at det kunne være en mulig sammenheng mellom diagnoser som autisme og vaksiner. Dette har ført til at mange i industrielle land har blitt svært skeptiske til vaksiner.

Dette har dessverre ført til at et vesentlig antall barn nå ikke er beskyttet mot sykdommer som meslinger. Derfor ser man at meslinger, som nærmest var utryddet i industrielle land for noen år siden, nå er tilbake for fullt.

Motstanden og mistro mot vaksinene har enda ikke nådd land i Afrika og Asia, men det er også motstand i disse landene grunnet overtro og en generell mistenksomhet mot legevitenskapen.

Helsemyndighetene i mange land ser med bekymring på motstanden mot vaksiner og i noen land har man gått så langt at man tvinger foreldre til å vaksinere sine barn. I andre land har man foreløpig nøyet seg med å henstille til vaksinering.

Flere vaksiner er på trappene, inkludert vaksiner som kan hjelpe mot utviklingen av forskjellige kreftformer. Derfor er det viktig at man fortsetter å vaksinere og ikke minst, at man bekjemper motstanden mot vaksinering generelt.