Måned: mai 2017

Foreldre er rollemodeller innen medisinbruk

Det er velkjent for alle at foreldre fungerer som rollemodeller, på godt og vondt for sine barn. Dette gjelder spesielt i ungdomsårene hvor ungdommen skal finne sin identitet og ser både på sine foreldre og andre voksne for å finne ut hva som er bra og hva som er mindre bra. I en stor norsk…

Les mer

Endelig et effektivt virkemiddel mot rotaviruset

Rotaviruset er et fryktet virus som herjer spesielt i fattige land hver eneste år. Viruset gir den smittede kraftig diaré, noe som igjen fører til dehydrering. Dette er spesielt et problem i land sør for Sahara, men også i andre land. Det er estimert at diarésykdommer tar liv av rundt 450 000 barn hvert eneste…

Les mer

Ny forsking peker på økt behov for persontilpasset behandling

Medisinsk forskning i Norge og i utlandet viser en økende tendens til at generalisert medisin ikke gir de ønskede resultatene. Dette gjelder innen flere medisinske fagfelt, inkludert kreftforskning, forskning på pandemier og forskning på resistente bakterier for å nevne noen.

Les mer

Lavere doser mot blodpropp er like effektiv som høyere doser

En interessant ny studie ble nylig publisert i New England Journal of Medicine. Denne viser at man bør tenke nytt når det kommer til bruken og doseringen av Xarelto (rivaroaben). Dette er et legemiddel som brukes blant annet som forebygging mot blodpropp. Flere studier nå har vist at dette legemiddel er mer effektivt på dette…

Les mer

Tarmbakterieflora påvirker effekten av immunterapi hos kreftpasienter

Kreftpasienter har svært forskjellige sykdomsforløp, noe som gjør at noen pasienter svarer på behandlingen mens andre gjør det ikke. Samme behandlingsmetode på samme kreftform gir forskjellige resultater, noe som gjør det vanskeligere å legge opp vellykkede behandlinger. Forskere jobber intenst med dette, og flere forskermiljø har presentert interessante resultater som tyder på at man må…

Les mer